رزیدنت های فارغ التحصیل

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

سال 97 سال 96 سال 95
دکتر ستاره کسائیان  دکتر جلالی
 دکتر میرزا مرجانی
 دکتر لیدا جدی  دکتر غفاریان  دکتر ذبیحی
 دکتر خاطره وطن پور  دکتر نیری  دکتر خرسند
 دکتر کیان مهر  دکتر علامتیان  دکتر آریان
 دکتر الهام رضایی عسگریه  دکتر عبدالرزاق  دکتر جلیلی
 دکتر الهه جدی ازغندی  دکتر آفریده  دکتر ملکی ابرده
 دکتر آناهیتا حمیدی  دکتر باقری  دکتر جعفریان
 دکتر مژگان سلطانی  دکتر خوش سیما  دکتر پور مقدم
 دکتر زهرا راستین  دکتر عزیزی

 دکتر آزاد

 دکتر فرزانه هاشم نیا  دکتر رضایی  دکتر شرافتی
 دکتر مهسا منصوری  دکتر برادران  دکتر معین درباری
 دکتر مونا جعفری  دکتر بهروزنیا  دکتر محبان آزاد
 دکتر غزل قاسمی  دکتر رستمی  دکتر معتمدی
  دکتر فاطمه ملکی زاده  دکتر قانعی  دکتر حلیمی
 دکتر انیس درویش  دکتر فیروز  دکتر خزایی
     دکتر عبدالرزاق