برنامه های آموزشی نازایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

برنامه هاي آموزشي مركز ناباروري ميلاد

 
 

 

1-كلاسهاي  آموزشي

Text review -  فلوشيپ روزهاي سه شنبه صبح

 • ژورنالها هرهفته (با حضور همكاران نازايي از مراكز ديگرناباروري مشهد
 • كلاسهاي رزيدنتها

      * بصورت 2 هفته اول آموزش حضوري درخصوص نحوه برخورد با بيماران و شرح حال گيري و تشكيل پرونده

      *هفته دوم حضور در اتاقهاي سونوگرافي و آموزش TVS

      *كلاس تئوري پروتكلهاي IVF و درمان دارويي

      *حضور در ژورنالها و كنفرانس هابصورت فعال

 • كنفرانس مشترك انكوفرتيليته : ماهانه

 

3- درمانگاه ها

 • درمانگاه ناباروري بصورت 2اتاق ويزيت (فلوشيپ،ماما ومشاوره با استاد)
 • سونوگرافي دو بعدي و سه بعدي
 • ارولوژي سه روز در هفته با همكاري اساتيد ارولوژي
 • درمانگاه روانپزشكي
 • درمانگاه تغذيه
 • كلينيك فوق تخصصي سقط مكرر
 • كلينيك ژنتيك

 

4-تعداد اعمال جراحي و ويزيتها در بازه خرداد 1399تا 1400

 • پيك آپ:912
 • انتقال:985
 • 412:IUI
 • هيستروسكوپي:824
 • لاپاراسكوپي :165
 • تخمك اهدايي و جنين اهدايي:25
 • PESA/TESE:70

 

5-تعداد بيماران ويزيت مراجعه كننده :8141

تعداد سونوهاي انجام شده :9328

 

6-ريجستري :سقط مكرر و نازايي

 

7-كلينيك سقط مكرر

 • تعداد طرحهاي مركز:14 سال 99-1400
 • تعداد مقالات و پوستر اساتيد:15 و 2 مورد هم در نوبت چاپ سال99-1400