مقررات

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مقررات و ضوابط گروه زنان
1

حضور در بخش بمدت 6 روز در هفته و هر روز 6 ساعت الزامی است.

2

 

ساعت حضور در بخش 30/7 صبح الی 14 بوده،کنترل حضور و غیاب به عهده مسئول مربوطه در بخش می باشد.

3

زمان برگزاری کلاسهای تئوری بر اساس برنامه تدوین
 
شده از ساعت 12 تا 14 می باشد.

4

در زمان حضور در درمانگاه کارآموزان می بایست تحت نظر کارورزان و دستیاران مربوطه،معاینات فیزیکی، اخذ شرح حال، ثبت نکات مثبت، اصول نسخه نویسی، کار کردن با ابزارهای تشخیصی و ... را آموزش ببینند. استاف حاضر در درمانگاه ضمن نظارت کلی بر امر آموزش، اشکالات احتمالی کارآموزان را مرتفع می نمایند.

5

انجام کشیک در درمانگاه اورژانس و زایشگاه الزامی نیست. اما درمانگاه اورژانس در شیفت صبح نیز همه روزه فعال بوده و کارآموزان خانم می توانند در اوقات فراغت ضمن هماهنگی لازم از امکانات آموزش آن برخوردار شوند.

6

حداکثر غیبت مجاز از بخش، برابر ضوابط آموزشی حداکثر 10 % طول دوره بخش می باشد و افزون بر آن به هر دلیل موجب تجدید دوره خواهد شد.

7

رعایت نظم و ادب و اخلاق پزشکی و شئونات حرفه ای و اسلامی و ظاهری آراسته (روپوش تمیز با دکمه های بسته، نصب کارت شناسایی) از اصول اولیه و اساسی حضور در بخش می باشد.