مدیریت

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
       
 

 دکتر نفیسه ثقفی


متخصص زنان و زایمان

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

مشخصات علمی آموزشی

[CV]SaghafiN[AT]mums.ac.ir