پژوهش

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 

 
اولويت هاي پژوهشي طب زنان در سال 1397
 
 
1- بهداشت باروري و ناباروري
 
2- منوپوز
 
3-اسكرينينگ و درمان كانسرهاي زنان
 
4 -روشهاي اندوسكوبيك و لاپاراسكوپيك
 
5- حاملگي پرخطر
 
6- عوارض مامايي حين حاملگي و بعد از زايمان (پره‌ترم ليبر، پره‌اكلامپسي،
 
خونريزي‌هاي دوران بارداري و زايمان، مرگ و مير مادران و ...)
 
7- زايمان بي‌درد و روشهاي كاهش سزارين
 
8- ژنتيك باليني
 
9- پژوهش در زمینه آموزش بیماریهایزنان
 
10-ناباروری
 
11-بررسی علل اعزامبیماران و علل مرگ و میر مادران
 
12-هیپرتانسیون حاملگی
 
13-زایمان ایمن درجهت کاهش سزارین
 
14-علل سقط های تکراری
 
15-اسکرینینگ کانسرهای زنان