هیئت علمی پلویک فلور

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

دكتر ليلا پورعلي


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ اختلالات كف لگن

دانشيار گروه زنان

 

 

   

دكتر ترانه مهاجری


متخصص زنان و زايمان،فلوشيپ اختلالات كف لگن

استاديار گروه زنان دانشگاه آزاد اسلامي مشه