هیئت علمی لاپاراسکوپی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

   

دکتر نفیسه ثقفی


متخصص زنان و زایمان

دانشیار گروه زنان


 

 

   .

دكتر ليلي حفيظي


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان

مسئول گروه لاپاراسكوپي زنان

دانشيار گروه زنان

 

 

 
 
 
   

دكتر اعظم پورحسيني


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ لاپاراسكوپي زنان

استاديار گروه زنان

 

 

 

       
 
 

 

 

 

        پیشکسوتان

 

   

دكتر عطيه منصوري


متخصص زنان و زايمان

دانشيار گروه زنان

سال بازنشستگي:1388