هیئت علمی نازایی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

   

دكتر نيره خادم


متخصص زنان، زايمان و نازايي

رياست مركز ناباروري ميلاد

استاد گروه زنان

 

 

   

دكتر مليحه اميريان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

دانشيار گروه زنان

 

 

 

 
 
 
   

دكتر مليحه عافيت


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

استاديار گروه زنان

 

 

 

   

دكتر مليحه محمودي نيا


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

استاديار گروه زنان

 

 

 

 
 
 
   

دكتر سميرا يعقوبي


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ نازايي و IVF

نيروي درماني گروه نازايي

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

     پیشکسوتان

 

   

دکتر منيره جهانيان


متخصص زنان، زايمان و نازايي

استاد گروه زنان

سال بازنشستگي:1395

 

 

   

دكتر عاليه ترابي زاده


متخصص زنان، زايمان و نازايي

دانشيار گروه زنان

سال بازنشستگي:1392

 

 

 
 
 
   

دكتر فاطمه وحيد


متخصص زنان، زايمان و نازايي

دانشيار گروه زنان

سال بازنشستگي:1391