درباره گروه انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

گروه انکولوژی زنان

      دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سال 1370 با تشکیل اولین تومور کلینیک زنان در درمانگاه بیمارستان قائم(عج) شکل گرفت.

پس از چند سال با مساعدت مديران محترم گروه انکولوژی دانشگاه، کلینیک مشترک انکولوژی زنان هر هفته در جهت خدمت رسانی به بیماران تشکیل شده و

تا به امروز مجدانه برای رونق بخشیدن علمی و روز آمد شدن در جهت مداوای صحیح و درست بیماران همت گماشته است.

    از سال 1393 با approve شدن گروه جهت آموزش فلوشيپ هاي انكولوژي زنان، سالانه يك يا دو نفر فلوشيپ انكولوژي زنان در اين مركز آموزش می بینند.

    در همین راستا با یاری همکارانی از گروههای جراحی، پاتولوژی، رادیولوژی و کموتراپی؛ گروه انکولوژی زنان در غالب جلسات مشترک بین گروهی

در هر هفته به مشاوره و انتخاب روش صحیح درمان و پیگیری بیماران سرطانی می پردازد.