هیئت علمی انکولوژی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

دكتر مليحه حسن زاده


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

استاد گروه زنان

ریاست گروه انکولوژی زنان

 

   

دكتر مرجانه فرازستانيان


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

استاديار گروه زنان

 

 

 
 
 
 

دكتر لعيا شيرين زاده


متخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

نيروي درماني گروه انكولوژي زنان

 

 

   

دكتر منصوره متقي


تخصص زنان و زايمان، فلوشيپ انكولو‍ژي زنان

نيروي درماني گروه انكولوژي زنان

 

 

 
 
 
     

 

 

 

      پیشکسوتان

 

   

دكتر سيده قدسيه علوي


متخصص زنان، زايمان و نازايي

استاد گروه زنان

سال بازنشستگي:1387

 

 

   

دكتر سيما كدخدايان


متخصص زنان، زايمان و نازايي

استاد گروه زنان

سال بازنشستگي:1396