اخبار گروه

کلینیک اندومتریوز
  کلینیک اندومتریوز دانشگاه علوم پزشکی مشهد     کلینیک اندومتریوز توسط گروه لاپاراسکوپی زنان دانشگاه، و با همکاری گروه های لاپاراسکوپی... ادامه مطلب...
کارگاه هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی
  برگزاری کارگاه هیستروسکوپی و لاپاراسکوپی           توسط گروه لاپاراسکوپی زنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد     زمان برگزاری:     کارگاه... ادامه مطلب...

 

 

 

 

 
  پورتال دانشجویی
  ارزشیابی اساتید
  تحصیلات تکمیلی